Beelden Vertellen het verhaal

Zoals het licht sneller is dan het geluid, zo is het in collagekunst net zo. De beelden vertellen het verhaal, later, zodra de “schepping” van het geheel en de chemie van de beelden de voltooiing hebben bereikt, pas dan komt de cryptische vertelling in de vorm van een zingedicht in elf woorden.

Beeldspraak via beeld en spraak dus. Het één kan niet zonder de ander

“Alleen kunstenaars die doordrenkt zijn van de samenleving waarin zij leven, die getekend zijn door de taal die zij spreken, kunnen iets veelbetekenends maken.”

(René Gudde; Zinvolle volzinnen)

Collages zijn meer dan een moodboard alleen. Door de gelaagdheid in de symbolische waarden gaan beelden een verbinding aan. Of stoten elkaar af. Zo gaat het leven. Wat keer op keer gebeurt is dat de collagekijker via intuïtief gevoel aan het denken wordt gezet.
In de galerie van deze website vind je de collages van Vleug Els.
Deze kunstwerken neigen naar het dadaïsme. Of het veelbetekenend is of een niemendalletje, laat de kunstenaar aan het absorptievermogen van de impressie-ontvankelijke observeerder over.

De collages komen altijd op A3 formaat tot stand. En vooraf is niet duidelijk welke materialen en technieken er worden toegepast. Door de professionele inlijsting blijft de dieptewerking van iedere collage zijn kracht behouden (ja, alle originele collages zijn altijd ingelijst, logisch toch, zo fragiel).

Gevonden in het wereldwijde web:

Beeldgebruik
Alle beelden die in een collage verwerkt zijn hebben een effect op elkaar. Ze versterken, verzwakken, of vervreemden elkaar. …
Complexiteit
Een collage heeft een tegenstelling in zich. Aan de ene kant kun je met gemak een collage maken. Meer dan een schaar, lijm en papier heb je niet nodig. En aan de andere kant staat de complexiteit die bij het knippen, schuiven en herschikken van beeldinformatie komt kijken. Ook bij het langdurig kijken naar een collagekunstwerk ontdek je steeds nieuwe lagen en figuren of vormen die je in een oogopslag niet zou zien.
Bronvermelding: https://www.digitaleetalages.nl/thema/design-en-kunst/collagekunst/collagekunst.html

…collagekunstenaar. ‘Magie’ zette hij in vijf uitgeknipte letters groot over een pagina met informatie over posttarieven. En dat is precies wat collages zijn: tovenarij overbrengen in beeld.
Het rare van collages en daarmee ook een van de speciale krachten, is dat je ze moeilijk kunt dateren. Wannéér iemand een stapel oude tijdschriften heeft gevonden en ermee is gaan knippen en plakken, is veel lastiger te dateren dan een schilder- of tekenstijl. Dat maakt ze opvallend tijdloos. Tegelijkertijd valt de opkomst ervan samen met de opkomst van het fototijdschrift in de jaren 1910: foto’s nodigen nu eenmaal veel sneller uit tot knippen en plakken dan tekst en al bestaande tekeningen.
Bronvermelding: https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-magie-van-de-collage-knippen-plakken-en-kijken-voor-gevorderden~b78ee269/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Het is een huiveringwekkende gedachte dat in het huidige tijdsgewricht van louter digitale communicatie de tijdschriften weldra de brontosaurussen zullen volgen.
Waar haalt de ambachtelijke collagekunstenaar dan zijn beeldmateriaal vandaan?

error: Content is protected !!