Zielserie nr 5 Vensters

Het is ongekend dat de collage zelf de beginwoorden van een 11-gedicht vormt;

Grenzend
aan de
vensters van de
ziel zeil ik liefdevol
Oneindig

Voor een grote groep dyslecten zijn zielen en zeilen identiek.

“Losing love is like a window in your hart”

(Paul Simon; Graceland)

error: Content is protected !!