Zielserie nr 10 Coronacontact

Hoe schadelijk is vereenzaming voor de ziel? Is de ziel puur een individuele aangelegenheid of onderdeel van een onontkoombaar collectief?
Een handreiking; de miniemste aanraking via een klein handgebaar geeft uiteindelijk die geruststellende verbinding.
Deze collage mag gezien worden als een toevallige voorloper van de blauwe periode van VleugEls

“De onuitputtelijkheid van de geliefde, de ontoereikendheid van de liefkozende hand, de machteloosheid van de tederheid, is het eigenlijke drama van de individualiteit, van de eenzaamheid van de mensen.”

(Ton Lemaire)

error: Content is protected !!